เปิดให้บุคลากรและนิสิตลงทะเบียน MAC Address ใหม่
ผ่านระบบลงทะเบียน MAC Address ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://smart.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบเก่าในส่วนของวิทยาเขตศรีราชา จะยกเลิกการใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 51 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
บัญชีผู้ใช้     :
รหัสผ่าน     :
  

คำแนะนำ :

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้รอประมาณ 5 นาที หมายเลขการ์ดที่ลงทะเบียนจึงจะสามารถใช้งานได้

Comments or suggestion contact us via webmaster@src.ku.ac.th
Maintained by Information Technology Operation Center, Si Racha Campus.