About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์    
 แจ้งเตือนผู้ใช้บริการเมล์วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง เมล์ลวงจากผู้ดูแลระบบ
 

แจ้งเตือนผู้ใช้บริการเมล์วิทยาเขตศรีราชาทุกท่าน

    เนื่องจากปัจจุบันมีเมล์ลวงจากภายนอก ส่งเข้ามาถึงผู้ใช้บริการเมล์ของวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง "อีเมล์แจ้งเตือนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เกี่ยวกับโควต้าการใช้งานอีเมล์ นั้น ทางฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งว่า เมล์ดังกล่าวเป็นเมล์ลวง และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบายส่งเมล์จากผู้ดูแลระบบถึงผู้ใช้บริการโดยตรง หากมีข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้บริการจะประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.src.ku.ac.th, https://mail.src.ku.ac.th และ https://webmail.src.ku.ac.th เท่านั้น

     และหากผู้ใช้บริการได้รับเมล์ประเภทดังกล่าว ขอให้ลบทิ้งโดยไม่ต้องเปิดอ่าน หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-352-805 หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2717-2722Credit :: ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์