About US
Services
Contect US
   
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ระบบลงทะเบียน MACAddress
แบบฟอร์ม Online
แบบสอบถาม Online
ทดสอบความเร็ว Internet
อ่านข่าวย้อนหลัง
 หน้าแรก / Contact US    
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3835-2805 FAX 0-3835-2805
สายด่วนเบอร์ภายใน :: งานบริการสารสนเทศ 2718 งานบริการเครือข่าย 2717 งานบริการการเรียนการสอน 2720